Beskrivning

Steel Fist-system för hammare i hålet

• Designad för specifika pålningsoperationer, storlekar från 273 mm upp till 1220 mm
• Nytt ekonomiskt sätt för traditionellt pålningsarbete
• Kan installera vattentäta Pipe-Pile-Walls
• Ingen ringbit behövs vid pålning med DTH SF
• Användning i homogena markförhållanden med små stenblock
• Finns för alla vanliga Down The Hole-hammare
• Kan användas för alla applikationer där höljet lämnas i marken
• Idealisk för pålning och montering av Pipe-Pile-Walls

Robit DTH SF