Beskrivning

Robit® Overburden Excenter System

• Utformad för att erbjuda maximal tillförlitlighet i överbelastade borrförhållanden
• Möjliggör drivning av höljet i alla nedåtgående vertikala riktningar/formationer
• Hjälper till att undvika kollapsande hål och förlorad utrustning
• En tvådelad borrkrona, bestående av en koncentrisk pilotborr och en utsvängbar excentrisk brotsch
• Förstorar hålets diameter och driver ner höljet i hålet
• Broscharen kan dras in genom att rotera omvänt
• Helt system kan dras ut och användas igen
• Idealisk för vattenbrunnar och geotermisk borrning, mikropålning samt dam- och hamnprojekt

Robit® DTH-REC