Beskrivning

Solitärt ringsystem för hammare i hålet

• Ekonomisk och kostnadseffektiv att använda i homogen mark med få små stenblock
• Installera pålar och förreglade Pipe-Pile-Wall-pålar med samma pilot genom att använda olika ringbits
• Finns för alla vanliga Down The Hole-hammare
• Kan användas för alla applikationer där höljet lämnas i marken
• Designad för pålning, underbyggnad och mikropålning

Robit DTH SR